Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

09 września 2018 13:32 | Aktualności

Wyposażenie dla Gminnego Ośrodka Kultury

W dniu 5 września 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 47 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 11 126 420 zł. Dostępny limit środków tj. 9 747 756,13 zł nie pozwala na objęcie współfinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego naboru.

W dniu 12 września zostaną podpisane umowy z 41 Wnioskodawcami. Wśród nich jest również gmina Gostycyn, która otrzyma dofinansowanie w wysokości 60 587 zł. do projektu pn. „Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie w sprzęt niezbędny do rozwoju zespołów artystycznych”.

Przeczytano: 421 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl