Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

03 października 2018 13:25 | Aktualności

Pierwsze, obiecujące analizy wyników zasobności złóż wody gruntowej w gminie.

Już z początkiem lata br. informowaliśmy o ogromnym deficycie zasobów wód głębinowych, mogących zaspokoić zastraszająco szybko wyczerpywalne pokłady studni głębinowych w Wielkim Mędromierzu.

Przypomnijmy, iż studnie głębinowe zlokalizowane w miejscowości Wielki Mędromierz zaspokajają od blisko 40 lat potrzeby bytowe PN części gminy Gostycyn (tj. miejscowości Łyskowo, Wielki Mędromierz, Przyrowa, Przyrówka oraz część ulicy Tucholskiej i Pilskiej
w Gostycynie).

Niestety, z początkiem lata po rutynowej analizie odczytu zasobów wody w ujęciu, okazało się, iż zwierciadło lustra wody kształtuje się na niespotykanym dotychczas poziomie wód tj. mniejszym niż 2 m od poziomu posadowienia filtrów pomp.

Sytuacja ta pogarszała się w zasadzie przez cały okres letni. Tegoroczna susza mimo licznych apelów o racjonalnym wykorzystaniu wody spowodowała jeszcze większe zużycie wody niż zazwyczaj o tym czasie.

Widząc skalę poboru wody, podjęto kroki polegające na odciążeniu źródła od szacunkowo największych podmiotów mogących mieć wpływ na jej kształtowanie. W związku z powyższym, przepięto w inne ujęcie wody (tj. Pruszcz) część podmiotów zlokalizowanych w Gostycynie.  

Równolegle do powyższych działań zlecono hydrologom poszukiwania możliwości budowy nowych studni.   

Analizując prace badawcze nad możliwościami poboru złóż wody podziemnej, pojawiły się nowe, obiecujące perspektywy budowy stacji hydroforni w miejscowości Kamienica. Wstępne badania określają bogatą zasobność złoża wody w nieczynnych odwiertach, które nie były eksploatowane od wczesnych lat 80.

Niestety, same istniejące otwory studzienne oraz określenie zasobów nie wystarcza aby zapewnić bezpieczeństwo wodociągowe dla PN części gminy.

W tym zakresie pojawiają się pierwsze wnioski aby oprócz zasadności budowy całej infrastruktury hydroforni, wybudować dodatkowo kolektor przesyłowy na odległość ok 8 km do miejscowości Wielki Mędromierz.

Na dzień dzisiejszy Gmina zmuszona była do wyasygnowania oprócz środków na dokonanie poszukiwań złóż wody, środki na zasilanie studni w energie elektryczną. Szacunkowo tylko do dnia dzisiejszego na powyższe działania wydano przeszło 50 000 zł.

Obecnie Gmina poszukuje możliwości finansowych na rozwiązanie problemu. Wstępne analizy kosztorysowe wskazują, iż budowa nowych hydroforni wraz z budową magistrali wodociągowej może wynieść ok. 3,5 mln zł.

20180823_093706.jpg 20180827_121901.jpg

20180904_110310.jpg

20180904_105953.jpg

Przeczytano: 396 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl