Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

06 listopada 2018 22:53 | Aktualności

Wręczenie nagród dla pracowników oświaty

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela to czas na życzenia i podziękowania pracownikom związanym z oświatą za ich pracę i za zaangażowanie na polu zawodowym. 30 października 2018 r. w Urzędzie Gminy w Gostycynie nauczyciele oraz pracownicy ze szkół z Gminy Gostycyn wyróżniający się szczególnymi zasługami otrzymali Nagrodę Wójta Gminy Gostycyn.

Pani Ewa Chełmowska nauczyciel Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Gostycynie otrzymała wyróżnienie między innymi za wieloletnie i rzetelne wykonywanie pracy na polu dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym, a także za rozwijanie pasji artystycznych, recytatorskich i teatralnych wśród uczniów.

Pani Ewelina Drzycimska nauczyciel Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Bruskiego w Pruszczu otrzymała nagrodę za wysoki poziom pracy dydaktyczno- wychowawczej, sumienną pracę na rzecz szkoły i środowiska, angażowanie się w służbę medyczną oraz w działalność harcerską i charytatywną, a także za kształtowanie postaw patriotycznych oraz krzewienie wartości dobra, prawdy i piękna.

Pani Teresa Świeca pracownik obsługi Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Gostycynie  otrzymała nagrodę za wieloletnie i sumienne zaangażowanie w prawidłowe funkcjonowanie szkoły oraz za obsługę dodatkowych przedsięwzięć, które wpłynęły na promocję placówki w środowisku lokalnym.

Przeczytano: 485 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl