Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

25 listopada 2018 14:33 | Aktualności

Spółdzielnia Socjalna Borowiacki Wigor - pomaganie mają we krwi!

21 listopada jest Dniem Pracownika Socjalnego. W tym dniu Minister Elżbieta Rafalska wraz z wiceminister Elżbietą Bojanowską wręczyły nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. W sumie przyznano 13 nagród pieniężnych oraz 10 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych (6 indywidualnych i 4 zespołowe). Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych jest Spółdzielnia Socjalna Borowiacki Wigor z Gostycyna. Spółdzielnia otrzymała nagrodę za sukcesy w aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz za niezwykle szybki rozwój Spółdzielni, zwłaszcza w zakresie świadczenia usług gastronomicznych oraz opiekuńczych dla mieszkańców gminy. Nagrodę z rąk Pani Minister odebrały Justyna Kożuch, Karolina Sontowska i  Andżelika Jagła. W uroczystości również wzięli udział Ireneusz Kucharski Wójt Gminy Gostycyn, Dorota Hass Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Michał Mróz Starosta Tucholski.

 

Przypomnijmy, że Spółdzielnia Socjalna „Borowiacki Wigor” jest podmiotem ekonomii społecznej utworzonym w sierpniu 2015 r. Powstała w celu prowadzenia działań na rzecz reintegracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Prowadzi również działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków, ich rodzin oraz środowiska lokalnego oraz działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto Spółdzielnia prowadzi Dom Dziennego Pobytu dla osób w wieku 60+, w którym seniorzy korzystają np. z posiłków, usług edukacyjnych, zajęć kulturalno-oświatowych oraz ruchowych i kinezyterapii. Duży obszar działań Spółdzielni obejmuje dożywianie podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, a także realizowanie różnych projektów na rzecz seniorów, w tym projektu „W aktywnym ciele zdrowy duch”, „Pasje moje życie”, „Podróże na emeryturze”.


Przeczytano: 489 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl