Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl|U W A G A ! Podajemy całodobowy nr telefonu do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Tucholi, pod którym można dowiedzieć się o działaniach, które trzeba podjąć w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa. Całodobowy nr tel. 601 062 501

Aktualności

28 listopada 2018 14:48 | Aktualności

Trujemy się sami.

Nie przypadkowo użyto takiego sformułowania jako tytuł niniejszego artykułu gdyż jak co roku o tej porze, do tut. Urzędu wpływa szereg zgłoszeń w zakresie podejrzenia spalania w domowych instalacjach centralnego ogrzewania substancji niedozwolonych.

Skala problemu jest niezwykle znacząca. Tylko w tym roku wpłynęło ok 10 zgłoszeń w tym zakresie.

 Niestety, w procederze spalania w kotle substancji niedozwolonych, na nic mają się również parametry technicznie i typy kotła deklarowane przez producentów.  Wystarczy w porze wieczorowej wyjść na spacer w centrum miejscowości aby doświadczyć powyższego.

Czy można zatem mówić w takich przypadkach o braku świadomości właściciela nieruchomości, który pali śmieci w kotle? Zdecydowanie nie. Dowodzą to kontrole, które przeprowadzamy.

Chcąc lepiej walczyć o nasze zdrowie, Gmina Gostycyn zdecydowała się podjąć bardziej radykalne kroki w postaci poddania pod analizę potencjalnych źródeł trucicieli. W tym celu, w pierwszej kolejności zostanie przeanalizowany strumień odpadów komunalnych przekazywanych miesięcznie firmie wywozowej. Analiza składu odpadów przekazywanych do wywozu zdecydowanie przybliży nas do wyjaśnienia „zagadki” w jaki sposób podmiot zagospodarowuje przede wszystkim odpady z worków kol. żółtego. Ustalenie powyższego jest możliwe w związku z prowadzeniem przez firmę wywozową spisów monitoringowych comiesięcznej frakcji przekazywanych odpadów przez każdego mieszkańca.

Dotychczasowa analiza wybranych przypadków pozostawia wiele wątpliwości w zakresie odpowiedniego zagospodarowania odpadów.

Zdajemy sobie również sprawę, że nie każdy mieszkaniec, który odczuwa uciążliwości emisji substancji wątpliwych, decyduje się na bezpośredni kontakt z przedstawicielami Policji czy Gminy. Z tegoż powodu utworzyliśmy na okres zimowy specjalną skrzynkę podawczą, w której każdy mieszkaniec borykający się z problemem, może w sposób anonimowy poinformować nas o sprawie.

Skrzynka „NIE TRUJ” zainstalowana jest w ciągu komunikacyjnym na schodach do Urzędu Gminy Gostycyn.

schody.jpg schody_2.jpg

Foto nr. 1. „NIE  TRUJ”. Lokalizacja skrzynki podawczej zgłoszeń niewłaściwego wykorzystania palenisk w Gminie Gostycyn.

Na zakończenie przypominamy:

  • Spalanie śmieci lub substancji w instalacji do tego nieprzeznaczonej podlega karze grzywny (do 5000 zł) lub pozbawienia wolności (30 dni) /Kodeks Wykroczeń/.
  • Jeżeli spalanie odpadów zagraża życiu lub zdrowiu człowieka sprawca odpowiada za przestępstwo określone w art. 183 KK zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 mies do 5 lat.
  • Dym z działki sąsiada stanowi imisję pośrednią , sąsiad ma dodatkowo prawo złożyć wniosek  do sądu cywilnego na podstawie art. 222.par 2 KC.
  • Za utrudnianie dokonania kontroli urzędnik może skorzystać z pomocy Policji. Zgodnie
    z art. 225 KK utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.
  • W przypadku podejrzenia zagrożenia życia kontrolujący ma prawo wejść bez zapowiedzi na teren posesji w godz od 6-22

 

smieci.jpg spalanie.jpg

Przeczytano: 1296 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom.pl