Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

04 grudnia 2018 09:33 | Aktualności

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Wielkim Mędromierzu

Dnia 22 listopada 2018 r. w sołectwie Wielki Mędromierz odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Na ogólną liczbę 285 uprawnionych, obecnych było 33 mieszkańców wsi. Zgodnie z § 24 Statutu dla wykonania ważnego wyboru sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców, tj. 57 osób. W związku z brakiem quorum pan Wójt wyznaczył drugi termin zebrania po 30 minutach.

 

Zebranie do wyboru sołtysa i rady sołeckiej powołało sołecką komisję wyborczą w składzie:

1. Ewelina Olejniczak-Muzioł - Przewodniczący

2. Daria Buczkowska - członek

3. Monika Rohde - członek

 

Zgłoszono następujących kandydatów na sołtysa:

1)      Barbarę Kasica-Kołomyjską,

2)      Grzegorza Lorczaka

3)      Stanisława Fiegel.

 

W wyniku tajnego głosowania zgłoszeni kandydaci na sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1)      Barbara Kasica-Kołomyjska 15

2)      Grzegorz Lorczak 11

3)      Stanisław Fiegel 7

 

W związku z powyższym nowym  sołtysem została wybrana Pani Barbara Kasica-Kołomyjska.

 

Kolejnym punktem było wyłonienie rady sołeckiej, która zgodnie z § 16 ust. 4 Statutu składa się z 7  osób. Mieszkańcy zgłosili 10 kandydatów do rady sołeckiej. W wyniku tajnego głosowania wybranymi członkami rady sołeckiej zostali:

1. Józef Buczkowski 

2. Katarzyna Koch

3. Mirosław Domeracki

4. Piotr Łapka

5. Ewa Lorczak

6. Karol Klinger

7. Wiesława Porożyńska

 

Na koniec zebrania pan Wójt dotychczasowej pani sołtys Ewelinie Olejniczak – Muzioł podziękował za pełną zaangażowania pracę dla dobra naszej społeczności lokalnej, a także życzył dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

 

Przeczytano: 482 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl