Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

24 grudnia 2018 00:01 | Aktualności

Zakończyła się przebudowa ulicy Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie

Już można korzystać z nowej nawierzchni i nowego chodnika ulicy Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie. Na przebudowę gmina otrzymała rządową dotację od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W wysokości 275 tys. złotych. Całkowita wartość robót wyniosła około 350 tys. złotych. Droga została wyremontowana na długości 320 metrów i poszerzona do 5,5 metra. Ulica na całej długości                      (od. ul. Bydgoskiej do ul. Projektowanej) będzie oświetlona. Budowa oświetlenia jest odrębnym zadaniem gminy, które zostanie zakończone w połowie przyszłego roku.

Wyjaśnienie: W związku z doniesieniami niektórych mediów Gmina Gostycyn informuje, że na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Usługowej i ul. Dzieci Drzewa Życia” złożyliśmy dwa wnioski.

Pierwszy do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (dotacja 50% i realizacja w 2019) i drugi do Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji ze środków rezerwy celowej Budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja 80%  i realizacja 2018).

            Pozytywna ocenę uzyskał drugi wniosek. Ulice: Usługowa i Dzieci Drzewa Życia   są już przebudowane. Gmina oficjalnie dokonała odbioru w dniu 19.12.2018 r. , zadanie jest już rozliczone, a wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kamionka” Sp. z o.o.

Przeczytano: 450 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl