Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl|U W A G A ! Podajemy całodobowy nr telefonu do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Tucholi, pod którym można dowiedzieć się o działaniach, które trzeba podjąć w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa. Całodobowy nr tel. 601 062 501

Aktualności

12 marca 2019 12:33 | Aktualności

KOLEJNA DOTACJA DLA KLUBU DZIECIĘCEGO "BAJKOWA PRZYSTAŃ"

Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” w Gostycynie po raz kolejny zakwalifikował się do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch+”. W 2019 roku  Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w kwocie 28 800 zł. Środki własne z budżetu gminy wyniosą 123 596,00 zł.

Celem programu jest zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez gminy przy udziale środków z programu „MALUCH+” poprzez zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Środki te umożliwiają również aktywizację zawodową rodziców w szczególności tych, którzy nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Klub działa od 2016 roku, obecnie zapewnia 18 miejsc opieki dla małych dzieci.

Przeczytano: 539 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom.pl