Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl|U W A G A ! Podajemy całodobowy nr telefonu do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Tucholi, pod którym można dowiedzieć się o działaniach, które trzeba podjąć w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa. Całodobowy nr tel. 601 062 501

Aktualności

24 kwietnia 2019 15:02 | Aktualności

Trwają prace w ramach realizacji II etapu budowy wodociągu do Piły

Dobiegają końca prace związane z realizacją II etapu inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Piła wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową przydomowych oczyszczalni ścieków". Drugi etap inwestycji wykonuje Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Kamionka" sp.  z o.o.  Obecnie firma buduje zbiornik nadziemny retencyjny wody uzdatnionej oraz sieć wodociągową wzdłuż ulicy Nogawickiej. Zakończenie planowane jest na 30.04.2019 roku. Łączny koszt robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim i archeologicznym wynosi 848.266,29 zł. Dofinansowanie z UE (PROW na lata 2014-2020) w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych.


 Operacja „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Piła wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową przydomowych oczyszczalni ścieków” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

Przeczytano: 644 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom.pl