Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl|U W A G A ! Podajemy całodobowy nr telefonu do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Tucholi, pod którym można dowiedzieć się o działaniach, które trzeba podjąć w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa. Całodobowy nr tel. 601 062 501

Aktualności

17 maja 2019 07:50 | Aktualności

UROCZYSTE OTWARCIE PRZEDSZKOLA W GOSTYCYNIE

Dnia  10 maja 2019r. odbyło  się symboliczne otwarcie  budynku nowego przedszkola w Gostycynie, które  już od 1 września rozpocznie swoje funkcjonowanie z pełną obsadą dzieci. Na początku uroczystości, Wójt Gminy Gostycyn Pan Ireneusz Kucharski powitał przybyłych zaproszonych gości, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, księdza dziekana, radnych, sołtysów, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, rodziców i dzieci, a także lokalne media. Następnie przybliżył historię powstania budynku i podziękował wszystkim za okazaną pomoc oraz realizację tak ogromnego przedsięwzięcia. W podziękowaniu, na ręce Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Kosmy Tadeusza Złotowskiego przekazał wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Ryszardem Sucharskim, dla Premiera Rządu Pana Mateusza Morawieckiego i ówczesnej Premier Pani Beaty Szydło obraz Matki Boskiej Prusieckiej.  Następnie poseł do Parlamentu Europejskiego – Pan Kosma Tadeusz Złotowski, odczytał  list Premiera do mieszkańców gminy Gostycyn,  w którym czytamy o sierpniowych wydarzeniach i społecznej sile i solidarności, a także determinacji, która doprowadziła do powstania tego innowacyjnego obiektu.  List i pozdrowienia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przekazał asystent Wojewody pan Jerzy Kowalik. Głos zabrał także obecny na uroczystości Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik. Kilka słów podziękowania skierował do obecnych Starosta Tucholski Pan Michał Mróz wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Tucholskiego Panią Dorotą Gromowską. W  imieniu mieszkańców gminy i rodziców podziękował i pogratulował inwestycji  Pan Zbigniew Brzuchalski, a w imieniu pracowników Gminnego Ośrodka Kultury  głos zabrała Pani Barbara Piasecka. Przy tej okazji pozostali kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zaproszeni goście złożyli upominki na ręce pani Dyrektor Przedszkola Pani Ewie Czerwińskiej. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrała Dyrektor Przedszkola, która na ręce Pana Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Gostycyn podziękowała za decyzję o podjęciu budowy nowego przedszkola. Zapewniła, że kadra nauczycielska dołoży wszelkich starań, by w nowych, przestronnych pomieszczeniach przedszkola, dzieci  przeżyły niezapomniane i szczęśliwe chwile. Po tej części, goście z wielką radością obejrzeli występy gostycyńskich maluchów. Oklaskom nie było końca. Po części artystycznej przystąpiono do poświęcenia obiektu, którego dokonał dziekan Dekanatu Tucholskiego ks. Grzegorz Kielas. Następnie dokonano wmurowania aktu erekcyjnego i zamontowania pamiątkowej tablicy. Do kapsuły, oprócz aktu, włożono na wieczną pamiątkę dla pokoleń, numer lokalnej gazety, fotografie obiektów gminnych w Gostycynie oraz rysunki dzieci wraz z listą podopiecznych i wychowawców. Po tej części goście mieli okazję zwiedzić obiekt.

Przypomnijmy kilka podstawowych informacji  o inwestycji. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi  1610,00 m2, a powierzchnia użytkowa 1431,21 m2. Przedszkole będzie posiadało 6 oddziałów przedszkolnych składających się z sal przedszkolnych, pełnego węzła sanitarnego i pomieszczeń magazynu podręcznego. Łącznie przyjmie ponad 140 dzieci. Obiekt będzie również dostosowany do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Będzie posiadał 2 sale żłobkowe składające się z pomieszczeń do zajęć, leżakowania, pełnego węzła sanitarnego, pomieszczenia magazynu podręcznego i pomocniczego. Dodatkowo w budynku przedszkola będą także pomieszczenia służące do obsługi obiektu tj. pomieszczenia biurowe, szatnie odzieży wierzchniej dla dzieci, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenia gospodarcze oraz rozdzielnia posiłków. Posiłki dostarczane będą w całości z kuchni zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej znajdującej się obok nowego przedszkola. Budynek będzie ogrzewany z istniejącej kotłowni przy pomocy nowego przyłącza cieplnego. Obiekt jest nowoczesny i innowacyjny. To budynek pasywny,  który został wyposażony w różne technologie mające na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 23 kW, która będzie stanowiła źródło energii elektrycznej wykorzystywanej na własne potrzeby budynku. W obrębie budynku został utworzony ogrodzony, nowoczesny plac zabaw.  Przy przedszkolu powstał także nowy parking dla rodziców, a teren przed budynkiem utwardzony został kostką betonową. Dzięki pomocy finansowej rządu  pierwszym etapem inwestycji w roku 2017  był zakup materiałów budowlanych na kwotę 792 293,80 zł. Dnia 6 kwietnia 2018r. otrzymaliśmy kolejną promesę finansową na budowę przedszkola od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Natomiast 19 kwietnia 2018r. została podpisana umowa z wykonawcą robót, firmą Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Drewczyński z Brzeźna na kwotę 5.078.200,00 zł. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Całkowity koszt budowy przedszkola wyniósł 5 950 493,80 brutto, z tego  80 % to środki z budżetu państwa.

Harmonogram prac oraz preliminarz wydatków inwestycji:

Rok 2017

Kwota wydatkowana z budżetu Gminy Gostycyn:  872 835,00 zł.

Kwota 697 835,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

Kwota  150 000,00 zł pochodziła  z dotacji od innych samorządów.

Wartość zakupionych materiałów budowlanych: 792.835,00 zł. Dostawcy: METALZBYT – HURT sp. z o.o. oraz ENERGOTECH Józef Szulc, Justyna Szulc Spółka Jawna.

Koszt opracowania projektu budowlanego: 80.000,00 zł, wykonawca: Studio Usług Projektowych Adam Ginter z Tucholi.

Rok 2018

Kwota wydatkowana z budżetu Gminy Gostycyn: 5 149 200,00 zł.

Roboty budowlane na podstawie umowy nr   IW.272.3.2018 z dnia  z dnia 23.04.2018r. wykonała firma  Usługi Remontowo - Budowlane  Grzegorz Drewczyński  Brzeźno 1, 77-300 Człuchów za łączną kwotę 5.078.200,01 zł, z czego 4.062.560,00 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

Nadzór nad inwestycją na podstawie umowy IW.272.1.20.2018 z dnia  23.04.2018r. zrealizowała firma  PRODOM Grażyna Dylewska, Nowa Tuchola 2, 89-500 Tuchola za kwotę 61.000,00 zł. Dodatkowo w ramach zadania wykonano przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem aukcji elektronicznej za kwotę 5535,00 zł, wykonano przyłącze energetyczne za kwotę 2589,49 zł, a także zakupiono tablicę pamiątkową granitową za kwotę 400,00 zł.

Przeczytano: 1059 razy. Wydrukuj|Do góry

Otwarcie Przedszkola Gminnego w Gostycynie - 10 maja 2019 r.

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom.pl