Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

07 lipca 2019 00:23 | Aktualności

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy

27 czerwca br. odbyła się IX sesja Rady Gminy Gostycyn, na której po raz pierwszy został przedstawiony raport o stanie gminy. Zawierał on informację całorocznej działalności gminy dotyczącą m. in. gospodarki finansowej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, oświaty, kultury, polityki społecznej  i mieszkaniowej. Nad raportem mieli możliwość debatować radni, ale także mieszkańcy. Jednak podczas sesji nikt z tego przywileju nie skorzystał. Wotum zaufania udzieliło Wójtowi Gminy 14 obecnych radnych.

W dalszej kolejności rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok oraz jednogłośnie udzielono Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok.

Przewodniczący Rady złożył życzenia oraz wręczył kwiaty Wójtowi oraz Skarbnikowi Gminy.

Wójt Ireneusz Kucharski podziękował Radzie Gminy za wspólne i dobre zarządzanie. Podkreślił, że nieraz trzeba podejmować trudne decyzje, zarówno w zeszłym roku jak i w obecnym. Podziękował w imieniu swoim i współpracowników za wsparcie w realizacji tych decyzji, które w przyszłości powinny dać pozytywne efekty dla rozwoju naszej gminy jak również dla lepszego życia naszych mieszkańców. Podziękował także pani Sekretarz, pani Skarbnik, kierownikom jednostek, pracownikom Urzędu, pracownikom jednostek, ponieważ gdyby nie ich ciężka praca, to nie mogliby sobie dzisiaj nawzajem gratulować sukcesu. Szczególne podziękowania skierował do sołtysów i rad sołeckich za ich inicjatywy i pracę.

Przeczytano: 376 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl