Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl|U W A G A ! Podajemy całodobowy nr telefonu do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Tucholi, pod którym można dowiedzieć się o działaniach, które trzeba podjąć w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa. Całodobowy nr tel. 601 062 501

Aktualności

31 października 2019 15:20 | Aktualności

System gospodarowania odpadami, a odpady rolnicze.

W związku z trwającym naborem wniosków na zagospodarowanie odpadów w rolnictwie (szczegóły TUTAJ), uprzejmie informujemy, iż niedopuszczalna jest wielokrotnie wskazywana praktyka, pozbywania się odpadów pochodzących z gospodarstwa rolnego w strumieniu odpadów zmieszanych lub wysegregowanych, których zagospodarowanie zgodnie z przepisami szczegółowymi jest zadaniem własnym Gminy.

Obowiązujący od 1 lipca 2013 r. system gospodarki odpadami, dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, czego definicję odnaleźć można w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701 ze zm.).

Oznacza to, że obowiązek zagospodarowania odpadów innych niż komunalne, ciąży na jego wytwórcy, posiadaczu, przetwarzającym, obracającym.

Nie jest dopuszczalne pozbywanie się odpadów po nawozach, środkach ochrony roślin, siatkach do balotów, sznurkach, opon rolniczych w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Należy zaznaczyć, iż zdecydowana większość w/w odpadów stanowi odpady niebezpieczne, z którymi postępowanie wymaga niejednokrotnie szczegółowej ewidencji. 

Poniżej podajemy firmy, które świadczą usługi w zakresie utylizacji odpadów pochodzących z rolnictwa.


AGRO OPC Piotr Śluza Mogilno

Odbiera folię kiszonkarską, folię okrywową, worki po nawozach. Koszt 30 zł za Big Bag 500 kg (nawet jak nie ma 500 kg to też 30 zł). Olej przepracowany odbiera bezpłatnie.

Zgłoszenia telefonicznie: 601 236 867, 661 144 095

Wystawia kartę przekazania odpadu, nie musi być na niej numer z rejestracji BDO tylko NIP

Działają w obrębie 100 km od siedziby.

Firma w/w nie odbiera sznurków i siatki po balotach

 

P.W. ROBAC Krzysztof Boniecki

ul. Błękitna 6,

85-370 Bydgoszcz (teren całego województwa)

Odbiera folię kiszonkarską:           1 tona zwiniętej – 1200-1500 zł

1 m3 napuszonej – 120-150 zł

Zgłoszenia: pierwsze na e-maile, faktura – przedpłata, kolejne zgłoszenie telefonicznie

52 379 63 97, 52 564 05 25, 52 564 05 26

Wystawia kartę przekazania odpadu, ale rolnik musi być w rejestrze BCO, gdyż musi być na karcie p.o. numer z Rejestru BDO

 

ECO GLOB

Odbiera folię, sznurek Big Bagi. Koszt dojazdu 4,40 netto/1 km +90 zł postój samochodu.

Gmina wyznacza miejsce zbiórki – odbiór zbiorowy.

Firma wystawia kartę przekazania odpadu.

Zgłoszenia telefoniczne: 512 987 555

 

ECO TRZASx Mlawa

Odbiera folię kiszonkarską i małe worki po nawozach. Koszt 0,20 zł/1 kg

Obszar działania ościenne powiaty (Rybin, Golub Dobrzyń, Brodnica, Lipno)

Zgłoszenia telefoniczne: 512 262 480

Firma wystawia kartę przekazania odpadów.


KAR-SUR Wielki Konopat k. Świecia

Odbiera folię białą, czarną, worki po nawozach. Koszt odbioru 200 zł/1 tonę.

Wskazane jest aby zebrane było 10-15 ton, ze względu na koszt dojazdu i pojemność samochodu.

Zgłoszenie telefoniczne: 698 649 140

 

PHU „SAW-SORTING” Michał Sowosz ul. Kwiatowa 15, Koronowo

Odbiera folię czarną, białą, zieloną, worki po nawozach, sznurki.

Koszt: przyjazd samochodu 100 zł + pełen Big Bag 15 zł, a dodatkowo za folię czarną opłata 0,35 zł/1 kg.

Firma wystawia kartę przekazania odpadu, dowód wpłaty, a następnie fakturę przesyła pocztą lub e-mailem.

Zgłoszenia telefoniczne indywidualne: 668 177 291

 

KARNOWSKI RECYKLING Siedziba firmy Kozłowo 26, Świecie

Miejsce prowadzenia działalności: Wiatrakowa 4, Bukowiec

Folię przekazuję rolnik osobiście do firmy, otrzymuję kartę przekazania odpadu z numerem rejestrowym BDO lub bez. Firma płaci rolnikowi 0,10 zł/1 kg folii

Przeczytano: 748 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom.pl