Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl|U W A G A ! Podajemy całodobowy nr telefonu do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Tucholi, pod którym można dowiedzieć się o działaniach, które trzeba podjąć w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa. Całodobowy nr tel. 601 062 501

Aktualności

05 czerwca 2020 08:00 | Aktualności

Drzewa miododajne na terenie gminy Gostycyn.

Gmina Gostycyn otrzyma dofinansowanie w wysokości 8 600 zł w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2020 na zadanie pn. "Zakup i nasadzenie drzew i krzewów miododajnych na terenie gminy Gostycyn w roku 2020" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu polegające na poprawie estetyzacji gminy poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów. Niewątpliwie wartość promesy odciąży budżet gminy. Zakres samego przedsięwzięcia, jest nie mniej istotny od kluczowych, innych inwestycji gminnych i zapewne w większości przypadków będzie ich wizualnym dopełnieniem.

Realizacja zadania jest elementem Gminnego Programu Ochrony Środowiska, a także nadrzędnych Programów oraz Planów. To także kolejny etap wynikający ze zobowiązań do przyznanej w 2019r. nagrody „Gmina Przyjazna Pszczołom” .

 Bez zieleni, wszystko wokół wyglądałoby smutno i bezbarwnie, dlatego też tak niezbędne są nasadzenia drzew w miastach i gminach.

Mając na względzie powyższe cele, na terenie gminy Gostycyn planuje się posadzić rodzime gatunki drzew miododajnych, łącznie 55 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna, 10 szt. z gatunku klon pospolity oraz 8 szt. z gatunku kalina koralowa.  Drzewa planuje się posadzić głównie wzdłuż nowo powstających (lub już istniejących) dróg gminnych. W ramach zadania planuje się w głównej mierze wprowadzić nasadzenia w 6 sołectwach: Gostycyn (droga gminna przy ul. Projektowanej -10 szt. lipa), Przyrowa (droga gminna – 8 szt. lipa), Pruszcz (nowa droga gmina – 10 szt. klon pospolity), Kamienica (nowa droga gminna – 12 szt. lipa), Łyskowo (przy budynku Apiterapii – 5 szt. lipa), Wielki Mędromierz (droga gminna – 10 szt. , nowa droga gminna – 10 szt. lipa). Planuje się także nasadzić 8 szt. krzewów z gatunku kalina koralowa, które to będą sadzone w obrębie infrastruktury -  nowo ustawionej na działce nr 398/12 toalety publicznej tuż przy Ośrodku Zdrowia oraz przy sklepach w centrum Gostycyna.

Warto zaznaczyć także, że istotnym problemem, z jakim boryka się nasze środowisko, są zanieczyszczenia spływające z pól uprawnych. Przede wszystkim są to niewchłonięte przez rośliny uprawne nawozy, które przenikają z gleby do wód powierzchniowych. Zawarte w nich związki fosforu, potasu i azotu, stanowią doskonałą pożywkę dla glonów i sinic. Skutkiem tego są tzw. zakwity wód, które doprowadzają często do nieodwracalnych dewastacji tak chętnie odwiedzanych przez nas jezior i stawów. O ile zanieczyszczenia punktowe generowane przez zakłady produkcyjne czy gospodarstwa domowe mogą być uzdatniane przez techniczne oczyszczalnie ścieków, o tyle trudno sobie wyobrazić podobne instalacje, które oczyszczałyby wody spływające z ogromnych połaci pól uprawnych. Zresztą nie ma takiej potrzeby, gdyż najprostszym i jednocześnie najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania zanieczyszczeniom powodowanym przez rolnictwo jest stosowanie pasów zadrzewień na granicach pól. Wielorzędowe pasy roślinności redukują stężenie zawartych w wodzie azotanów do 98%, a fosforanów o ok. 25%.

wfosigw.png

Przeczytano: 322 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom.pl