Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl|U W A G A ! Podajemy całodobowy nr telefonu do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Tucholi, pod którym można dowiedzieć się o działaniach, które trzeba podjąć w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa. Całodobowy nr tel. 601 062 501

Aktualności

04 czerwca 2020 15:13 | Aktualności

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Informujemy, że Gmina Gostycyn dnia 11 maja 2020 roku podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. . „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wysokość grantu zgodnie z umową wynosi 59.975,80 zł.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii. Z przyznanego grantu udało się zakupić 20 laptopów wraz z oprogramowaniem, które trafiły do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gostycynie i do Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Bruskiego w Pruszczu w celu zapewnienia uczniom dostępu do kształcenia zdalnego.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie:  https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

 

Przeczytano: 270 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom.pl