Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl|U W A G A ! Podajemy całodobowy nr telefonu do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Tucholi, pod którym można dowiedzieć się o działaniach, które trzeba podjąć w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa. Całodobowy nr tel. 601 062 501|Od 1.09 do 30.11 trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w tym badaniu jest obowiązkowy. Wejdź na spisrolny.gov.pl i spisz się sam lub zadzwoń na infolinię.

Aktualności

12 października 2020 04:23 | Aktualności

Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z terminem zakończyły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na ulicy Kajakarskiej w Gostycynie. W zeszłym tygodniu przyjęto ukończoną inwestycję. Zakres prac obejmował:

  • budowę kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC– U D=200/5,9mm SN8kN/m2 (lite), długości 311,00 m
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 PN10 SDR17 D=110/6,6mm, długości 12,00 m, budowę tłoczni ścieków DN2500 o przepustowości Qp = 22m3/h, Hp=5,15m – 1kpl.
  • budowę zalicznikowej linii zasilającej WLZ – YAKY 4x25mm2
  • budowę wew. linii oświetlenia terenu – YKY 3×2,5mm2 , długości około 21m
  • budowę studni rewizyjnych z kręgów betonowych DN1200 – 5szt.
  • budowę studni rewizyjnych PVC400 – 4szt.
  • budowę studni rozprężnej DN625 – 1szt.
  • utwardzenie kostką betonową teren tłoczni ścieków o wym. 4,00 x 4,00m wraz z utwardzeniem części działki o nr ewid. 972 i 980 kostką betonową, stanowiącą skomunikowanie tłoczni z drogą lokalną – łączna powierzchnia utwardzenia 76m2.

Przypominamy, że powyższa inwestycja została zrealizowana w ramach projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni ścieków z jej zasilaniem energetycznym wzdłuż ulicy Kajakarskiej w Gostycynie,” na który zostało pozyskane  dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wykonawcą prac była Spółka PUH Kamionka z Gostycyna, która wyceniła inwestycję na kwotę 271 772,28 złotych.

logo_rpo.jpg

Przeczytano: 372 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom.pl