Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Klub Dziecięcy Bajkowa Przystań

01 marca 2016 13:24 | Klub Dziecięcy Bajkowa Przystań

Gmina Gostycyn zapewni wsparcie rodzin najmłodszych mieszkańców gminy!

W celu wspierania rodzin w działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi, gmina jeszcze w tym roku, planuje utworzenie instytucji opiekuńczo-edukacyjnej Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań” w Gostycynie. Tym samym samorząd zadba o zapewnienie dzieciom w wieku do 3 lat miejsca w placówce, do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej.

Mając to na uwadze, Wójt Gminy Gostycyn podjął działania zmierzające w tym kierunku. W tym celu, w dniu 25 stycznia br. Gmina Gostycyn złożyła wniosek do resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3„MALUCH - edycja 2016”. Wniosek przeszedł  pomyślnie ocenę formalną w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a następnie został oceniony przez  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie. Projekt otrzymał wsparcie w wysokości ponad 185 tys. zł.

 

W związku z otrzymaniem dotacji, gmina zaplanowała  utworzenie klubiku dziecięcego na 10 miejsc, dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach do lat 4). W pierwszej kolejności nastąpi remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na klubik, który powstanie przy ul. Słonecznej 4 w Gostycynie. Otwarcie klubu, zaplanowano na wrzesień tego roku. Nad  bezpieczeństwem dzieci i opieką czuwać będzie dwóch wykwalifikowanych opiekunów. Wstępna prognozowana odpłatność za pobyt dziecka w placówce wyniesie około 600 zł miesięcznie. 

 

W związku z tym przedsięwzięciem zwracamy się z informacją do Rodziców dzieci
w odpowiednim wieku, zainteresowanych ofertą, o zgłaszanie swoich pociech do tutejszego urzędu gminy za pomocą kart zgłoszeniowych, które dostępne są na naszej stronie internetowej i w urzędzie.  

Ponadto, prosimy także osoby/opiekunów, poszukujących pracy o odpowiednich kwalifikacjach, o których mowa w wytycznych konkursu MALUCH i ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (http://www.zlobki.mpips.gov.pl/zajmij-sie-opieka-nad-dzieckiem/jak-zostac-opiekunem-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym/wymagania-ustawowe-/) do składnia ofert wraz z CV do końca kwietnia 2016r. bezpośrednio do Urzędu Gminy w Gostycynie.

Osobami do kontaktu w tej sprawie są: Iwona Śpica tel. 52-3367318 i Iwona Giłka tel. 52-3367312.

 

 

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Gostycyn

                                                                               /-/mgr Ireneusz Kucharski

Przeczytano: 1921 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl